Kamarád v životě

Kamarád v životě je vlastně dobrovolník, který věnuje část svého času dítěti, které má jinak omezené možnosti. Tento program totiž spočívá ve společném trávení volného času dobrovolníka a klienta Střediska výchovné péče Spirála (dítě do 15 let věku se specifickými problémy v komunikaci, učení, chování, ze sociálně slabšího prostředí apod.).

Pravidelným trávením volného času se rozumí cca 1x týdně podniknout nějakou aktivitu podle zájmu dvojice (společné procházky, návštěva kulturní akce, sportovní aktivity apod.).

Dvojici je k dispozici i herní prostor v SVP Spirála, kde mají volně k zapůjčení stolní hry či výtvarné potřeby.

Prostřednictvím pravidelného kontaktu s dobrovolníkem se klient učí novým dovednostem, získává zkušenosti, které by jinak nezažil.

Příklady činnosti dobrovolníka v tomto programu:

  • vhodným způsobem vyplnit volný čas klienta po vzájemnéí domluvě a podle jejich zájmu (hry, procházky),
  • výtvarná činnost (možnost využití prostor SVP Spirála),
  • kulturní činnost (návštěva kina, výstavy),
  • sportovní činnost (petangue, kroket, jízda na kole, plavání).

Kdo se může zapojit a co tím získá? 

Pomáhat může opravdu téměř každý. Zapojit se může kdokoliv starší 15-ti let se zájmem a ochotou pomáhat, měl by mít čistý trestní rejstřík a zdravotní způsobilost.

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost vykonávaná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolník ale může získat nové zkušenosti, kontakty, dovednosti, praxi a v neposlední řadě i dobrý pocit a určitou potřebnost.

Prijímající organizace - SVP Spirála

Sídlo: Středisko výchovné péče Spirála, Špičák 114, Český Krumlov

Web: www.spirala-krumlov.cz

Informace pro zájemce o organizaci:

 

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Září 2020
  1  4  5  6 
 7  8  9  12  13 
 16  18  19  20 
 26  27 
    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz