Dobrovolník v domově pro seniory

"Dobrovolničení" v domovech pro seniory především spočívá ve zpestření, zpříjemnění a zkvalitnění náplně volného času klientům domova.

Zdánlivě běžné věci jako je například předčítání knihy, novin, či časopisu, povídání si, hraní her, výtvarné činnosti nebo společné procházky klienty velmi potěší.

Dobrovolník se po zvážení a dohodě s pracovníky domova rozhodne, jaké aktivitě se s klienty bude během výkonu dobrovolnictví věnovat. Může vést zájmový "kroužek" pro větší skupinku (výtvarné aktivity), ale i se věnovat klientům individuálně.

Přijímající organizace v tomto programu jsou:


Přijímající organizace v tomto programu jsou:

Domov důchodců Horní Planá

Sídlo: Komenského 6/7, 382 26 Horní Planá

Web: http://www.ddhplana.cz/

Posláním domova je poskytnout podporu občanům, kteří mají zejména z důvodu vysokého věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost a nemohou již žít v domácím prostředí.

Kapacita je 110 lůžek, žijí zde senioři, kteří jsou schopni krátkých vycházek, běžných zájmových činností a komunikace, při nichž se může uplatnit dobrovolník.

Více uživatelů služeb domova má ale kvůli stařecké demenci problémy s běžným životem a komunikací - zejména pro tyto klienty je vhodná a velmi přínosná jakákoliv společnost, četba či opovídání.

Bližší informace o organizaci: 

Domov pro seniory Kaplice

Sídlo: Míru 366, 382 41 Kaplice

Web: http://www.domovkaplice.cz/

Posláním domova je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči.

Činností dobrovolníka může být aktivizační činnost k vyplnění volného času klientů: četba, popovídání si, stolní hry, výtvarné a rukodělné práce, procházky ad.

Bližší informace o organizaci:


V roce 2018, 2019 i 2020 jsou programy v domovech pro seniory a jejich rozvoj podpořeny Jihočeským krajem v rámci projektu "Dobrovolnické programy v domovech pro seniory na Českokrumlovsku".


Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Prosinec 2022
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  16  17  18 
 19  20  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz