Dobrovolník pomáhá dětem, mládeži a rodinám

V tomto programu se činnost liší podle přijímající organizace, dobrovolníci zde napomáhají rodinám a dětem.


Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

Sídlo: T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Web: www.cpdm.cz

Hlavní činností organizace jsou aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže.

Dobrovolník může vyvíjet činnost v rámci Nízkoprahového centra pro děti a mládež nebo v Informačním centr pro mládež. Dobrovolník vypomáhá vyhledávat informace z různých oblastí, organizovat vzdělávací akce, nebo spolupracovat s terénním pracovníkem s volnočasovými aktivitami pro děti a mládež.

Bližší informace pro zájemce:

CPDM.pdf (339 kB)
 

KoCeRo, o.p.s. 

Komunitní centrum Rovnost, o.p.s.

Sídlo: Hřbitovní 425, 381 01 Český Krumlov

Web: www.kocero.cz

Hlavní náplní "dobrovolničení" v této organizaci je trávení volného času s dětmi ze sociálně slabých rodin a dětmi s výchovnými problémy v rámci Nízkoprahového zařízení. Dobrovolník tedy může pomáhat s organizací a přípravou programů, podílet se na kulturní, sportovní a výtvarné činnosti apod.

Bližší informace pro zájemce:

KoCeRo.pdf (362 kB)
 

Rodinné centrum Krumlík

Sídlo: Urbinská 185, 381 01 Český Krumlov

Web: www.krumlik.krumlov.cz

Program v Rodinném centru Krumlík je jedním z programů vysílající organizace ICOS Ceský Krumlov, o.p.s. Dobrovolníci pomáhají organizovat tzv. volnou hernu, dále při organizaci programu a v charitativním bazárku.

Bližší informace pro zájemce:

Dětský domov Horní Planá

Sídlo: Švermova 115, Horní Planá

Web: www.detskydomovhp.cz  

V Dětském domově se může dobrovolník uplatnit během volnočasových aktivit, na kterých spolupracuje s vychovatelkami a vychovateli domova.

Bližší informace o organizaci:

Dům na půl cesty Český Krumlov

Sídlo: Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov

Web: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/dnpc.xml

Dům na půl cesty poskytuje chráněné bydlení osobám, které opuštějí dětský domov a jsou ve věku od 189 do 26 let. K těmto mladým dospělým hledáme dobrovolníky, kteří mají za úkol podpořit klienta ve smysluplném trávení volného času.

Bližší informace o organizaci:

"Babička“ pro volný čas

Program pro podporu zejména matek samoživitelek s dětmi (do 10 let věku dítěte), které nemají v blízkosti bydliště vlastní babičku či prarodiče.

Při této dobrovolnické činnosti je stanoven věk dobrovolníka 40 let, ve výjimečných případech může být věk dobrovolníka i nižší. Jedná se o program zajišťovaný přímo Dobrovolnickým centrem (jehož zřizovatelem je ICOS Český Krumlov) ve spolupráci specialistou - psychologem (výběr vhodné rodiny/matky i dobrovolníků prostřednictvím spolupracujícího sepcialisty, který následně pro tento program zajišťuje i pravidelnou supervizi).
Program je v současné době připravován, informace budou doplněny.

Doučování dětí

Program pro žáky prvního stupně základních škol – jedná se především o pravidelné procvičování učiva, pomoc s vysvětlením látky, podpora při plnění domácích úkolů atp. Dobrovolníci s ukončeným základním vzděláním si mohou vybrat předmět/předměty dle svého uvážení, stejně jako frekvenci doučování či konkrétní základní školu.

Doučování probíhá primárně v menších skupinkách, dle domluvy i individuálně, zpravidla jednou týdně.
Program je v současné době připravován.

Kamarád v životě

viz zde

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Prosinec 2023
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  14  15  16  17 
 18  19  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz